Tarieven - The Fitness Studio (2024)

Table of Contents
TARIEVEN CONTACT FAQs References

TARIEVEN

Ontdek hieronder onze tarieven voor de diverse diensten die wij aanbieden. Mocht u specifieke vragen hebben of meer informatie wensen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!

Contact

1 KEER PER WEEK

€69,- o.b.v. een jaarcontract
€79,- o.b.v. 4 maanden contract

€ 69,-

Per maand

 • Een goede optie voor als je net begonnen bent met trainen óf onze Small Group Classes wil gebruiken als aanvulling op een andere sport. Maar pas op: onze trainingen zijn verslavend! Voor €69,- krijg je wekelijks toegang tot één Small Group Training naar keuze.

 • This is a tooltip

Inschrijven

2 KEER PER WEEK

€89,- o.b.v. een jaarcontract
€99,- o.b.v. 4 maanden contract

€ 89,-

Per maand

 • Geschikt voor iedereen die consistent fitter of sterker wil worden. Kies één trainingsfocus, of combineer juist verschillende trainingen om jouw ideale week in te vullen. Voor €89,- per maand krijg je wekelijks toegang tot twee Small Group Training naar keuze.

 • This is a tooltip

inschrijven

3 KEER PER WEEK

€99,- o.b.v. een jaarcontract
€109,- o.b.v. 4 maanden contract

€ 99,-

Per maand

 • De perfecte keuze als je al wat trainingservaring hebt en nóg intensiever aan je doelen wil werken. Je zult versteld staan van de progressie die je kunt maken! Voor €99,- per maand krijg je wekelijks toegang tot drie Small Group Training naar keuze.

 • This is a tooltip

inschrijven

ONBEPERKT

€110,- o.b.v. een jaarcontract €120,- o.b.v. 4 maanden contract

€ 110,-

Per maand

 • Je bent inmiddels deel van het meubilair bij TFS en zou het liefste elke dag trainen – dan is dit de juiste keus voor jou! Voor €110,- per maand kun je onbeperkt deelnemen aan onze Small Group Trainingen, Yoga en gebruik maken van de fitness ruimte voor het beoefenen van technieken.

 • This is a tooltip

inschrijven

PERSONAL TRAINING

€ 65,-

Vanaf

 • Diverse pakketen mogelijk. Wil jij nog meer vooruitgang boeken of heb je specifieke doelen die je wilt behalen? Dan kunnen onze coaches je verder helpen. Zowel qua performance als mindset.

 • This is a tooltip
 • Programmering gebaseerd op jouw doelen

 • This is a tooltip
 • Inclusief voedingscaching

 • This is a tooltip
 • Inclusief mentale training en coaching

 • This is a tooltip
 • Je eigen coach ls aanspreekpunt

 • This is a tooltip
 • Onbeperkt gebruik maken van open gym

 • This is a tooltip

pt aanvraag

DUO PERSONAL TRAINING

€ 35,-

Vanaf

 • Diverse pakketen mogelijk. Als je je progressie én je geklaag over spierpijn graag met iemand wil delen, dan is het duopakket geschikt voor jou en je trainingspartner!

 • This is a tooltip
 • Programmering gebaseerd op jouw doelen

 • This is a tooltip
 • Inclusief voedingscaching

 • This is a tooltip
 • Trainen op je eigen tijden

 • This is a tooltip
 • Je eigen coach ls aanspreekpunt

 • This is a tooltip
 • Onbeperkt gebruik maken van open gym

 • This is a tooltip
 • Duur en frequentie vanaf 1x per week 30 min

 • This is a tooltip

Duo PT aanvraag

TECHNIEK SESSIE

€ 75,-

Per sessie

 • Tijdens onze trainingen wordt er altijd gelet op de juiste houding en het goed uitvoeren van de oefeing. Het kan zijn dat jij toch nog extra coaching wilt bij het uitvoeren van een bepaalde oefening. Dan is daar voor jou een techniek sessie beschikbaar.

 • This is a tooltip
 • Losse sessie op basis van jouw hulpvraag

 • This is a tooltip
 • Uitgebreide analyse van huidige manier bewegen

 • This is a tooltip
 • Advies verdere ontwikkeling van de beweging

 • This is a tooltip
 • Los afneembaar

 • This is a tooltip

Intake aanvraag

1-OP-1 ONLINE COACHING

€ 129,-

 • Ons meest uitgebreide online coachingspakket om zelfstandig te werken aan jouw doelen onder supervisie van je persoonlijke coach.

 • This is a tooltip
 • Individueel opgesteld trainingsplan

 • This is a tooltip
 • Cardiovasculaire trainingen in TrainingPeaks

 • This is a tooltip
 • Persoonlijk voedingsplan op basis van macro's

 • This is a tooltip
 • Inclusief gratis online intakegesprek

 • This is a tooltip
 • Wekelijks contact een feedbackmoment via Whatsapp

 • This is a tooltip

Intake aanvragen

VOEDING & LEEFSTIJLCOACHING

€75,- voor de intake, daarna elke sessie van 30 minuten: €37,50

€ 37,50-

 • Deze 1-op-1 aanpak is afgesteld op jouw wensen en de uitdagingen of dilemma’s waar jij mee te maken hebt.

 • This is a tooltip
 • Persoonlijke intake

 • This is a tooltip
 • Macro + micro optimalisatie in voeding

 • This is a tooltip
 • Monitoring lichaamssamenstelling

 • This is a tooltip
 • Inclusief huidplooimeting

 • This is a tooltip
 • Voedingscoaching + schema voor dagelijks gebruik

 • This is a tooltip
 • Wedstrijd voeding voor sportprestaties

 • This is a tooltip
 • Algehele leefstijlcoaching

 • This is a tooltip

Intake aanvragen

PERSONAL PROJECT FOUNDATION

Pakketprijs €599,- te betalen in 3 termijnen van €199,66

€ 599,-

 • Ons 12-weekse lifestyle traject waarin we jou van alles leren over voeding, training, mindset en gedragsverandering.

 • This is a tooltip
 • 12 weken traject over voeding en lifestyle

 • This is a tooltip
 • Wekelijkse presentaties over diverse onderwerpen

 • Uitgebreide, waardevolle documentatie

 • Feedback en advies op jouw specifieke situatie

 • This is a tooltip
 • Keuze uit eten op gevoel of op macro-advies

 • This is a tooltip
 • Before en after foto's

 • This is a tooltip
 • Inclusief onbeperkt abonnement.

 • This is a tooltip

PERSONAL PROJECT ADVANCED

Pakketprijs €599,- te betalen in 3 termijnen van €199,66,-

€ 599,-

 • Het vervolg op PPF met meer verdieping en nieuwe onderwerpen met betrekking tot voeding, mentale weerbaarheid, presteren en omgaan met druk.

 • This is a tooltip
 • Gaat meer de diepte in

 • Meer coaching op specifiek niveau (prestatiegericht)

 • Wekelijke presentaties over diverse onderwerpen

 • This is a tooltip
 • Uitgebreide, waardevolle documentatie

 • This is a tooltip
 • Feedback en advies op jouw specifieke situatie

 • This is a tooltip
 • Before en after foto's

 • This is a tooltip
 • Inclusief onbeperkt abonnement

 • This is a tooltip

CONTACT

Laat hier jouw gegevens achter voor tariefinformatie!

  Tarieven - The Fitness Studio (1)
  Tarieven - The Fitness Studio (2024)

  FAQs

  How much money do Pure Barre owners make? ›

  Earnings can vary depending on factors such as location, studio size, and membership numbers. On average, Pure Barre studio owners can earn around $50,000 to $150,000 annually. Successful owners may earn even higher incomes through additional revenue streams, like retail sales or teacher trainings.

  Do fitness studios make money? ›

  Small private gyms can be profitable, particularly when they offer specialized services, personalized experiences, and foster a strong community, allowing them to command higher membership fees.

  Who is the owner of Resistance Chicago? ›

  Erin Heatherton is the Co-Founder, General Manager and Instructor at Resistance Chicago Lagree.

  Who is the CEO of Pure Barre? ›

  Pure Barre Key Executives. Michelle Kluz serves as the CEO / President of Pure Barre. Jaime Wall serves as the Chair Of The Board Of Directors of Pure Barre. Jaime started at Pure Barre in January of 2017....

  How many times a week should I do Pure Barre? ›

  You can see & feel results in just 8-10 classes. For optimal results, classes should be taken three or more times per week. Why does my body shake? When your body shakes, it means your muscles are reaching the point of fatigue, which is a good thing!

  Is it OK to do barre everyday? ›

  Absolutely!” Rogers says. Especially the 30-minute Xtend Barre classes. These classes give you the option to work out and move every day — and then get on with your day. However, you should have at least one rest day a week to give your body the opportunity to recover.

  Who owns Grant Park Chicago? ›

  From 1896-1931, the South Park Commissioners acquired land for the park. In 1901, the City transferred the park to the South Park Commission, which named it for Ulysses S. Grant (1822-1885), 18th President of the United States.

  Is the Chicago band still together? ›

  The group has been through many lineup changes and currently includes four original members – Lamm, Loughnane, Pankow, and Parazaider (retired member since 2017) – plus drummer Walfredo Reyes Jr.

  Who bought Pure Barre? ›

  Irvine, CA – Xponential Fitness announced today the addition of Pure Barre to its family of brands. With the addition of Pure Barre, Xponential Fitness becomes the largest provider of boutique fitness in the world.

  Is Pure Barre still popular? ›

  In fact, barre was the fifth most popular workout in 2022, according to ClassPass's 2022 fitness trends report. “Barre exercises are primarily bodyweight, and we target each major muscle group at a time, working with high repetition and light resistance, so we fatigue each muscle group.

  Who invented Pure Barre? ›

  Founder and Chief Barre Officer, Carrie Dorr, shares.

  How much does a barre3 owner make? ›

  The estimated total pay range for a Owner at barre3 is $70K–$130K per year, which includes base salary and additional pay. The average Owner base salary at barre3 is $84K per year. The average additional pay is $10K per year, which could include cash bonus, stock, commission, profit sharing or tips.

  Who is pure Barre owned by? ›

  Pure Barre is a part of Xponential Fitness, a leading global franchisor of health and wellness brands across a variety of verticals including pilates, barre, cycling, dance, yoga, boxing, strength training, stretching, and metabolic health.

  What is the largest barre franchise? ›

  Pure Barre is the largest, most established barre franchise with more than 500 studios across North America. With a dedicated following of 550,000+ clients, Pure Barre focuses on small movements that result in big changes.

  Who owns Pure Barre main line? ›

  Nina Harper - Owner - Pure Barre Main Line | LinkedIn.

  References

  Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: Barbera Armstrong

  Last Updated:

  Views: 5877

  Rating: 4.9 / 5 (79 voted)

  Reviews: 86% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Barbera Armstrong

  Birthday: 1992-09-12

  Address: Suite 993 99852 Daugherty Causeway, Ritchiehaven, VT 49630

  Phone: +5026838435397

  Job: National Engineer

  Hobby: Listening to music, Board games, Photography, Ice skating, LARPing, Kite flying, Rugby

  Introduction: My name is Barbera Armstrong, I am a lovely, delightful, cooperative, funny, enchanting, vivacious, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.